۱۳۹۳ اسفند ۱۹, سه‌شنبه

اسپیس و اجاره اسپیس,نمونه کار سال ۹۳

اسپیس و اجاره اسپیس,نمونه کار سال ۹۳
نمونه ای از کارهای شرکت کهکشان هنر,بزرگترین مرکز اجاره اسپیس را در سال ۹۳ ملاحظه فرمایید:
شرکت اسپیس وچادرکهکشان بابیش ازده سال سابقه دراموراسپیس وچادرافتخارهمکاری باارگانها ،سازمانها ،نهادهاو شرکتها راداشته حدود ده سال است که سازه اسپیس فریم باانواع پوشش بامتریالهای مختلف مانند چادر،کارتن پلاستیک ،لمینت و… جای سازه هایی مانند داربست و…راگرفته که مزیت سازه اسپیس دراستحکام اسپیس نسبت به دیگرسازه هاهمچنین شکل پذیری اسپیس دراشکال متنوع هندسی وطرحهای متنوع باچادرهای تمیز ، قابل شستشووبسیارزیباست سازه اسپیس درساخت انواع غرفه نمایشگاهی وایستگاههای صلواتی نیزکارایی داردوبه علت شکل فضایی وخاص اسپیس فریم جهت آذین بندی ودکورسازی بسیارمناسب است بزرگترین شرکت نمایشگاهی کشور ۰۲۱-۶۶۴۳۹۰۶۹ ۰۹۱۲-۳۳۷۸۴۶۴
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس
اسپیس,اجاره اسپیس

۱ نظر: